Jugendensembel

Ewéi de Jugendensembel am Joer 2015 gegrënnt ginn ass, ass et dorëms gaange, fir déi Jonk besser an der Fanfare Miedernach ze encadréieren.  No hirem éischten Optrëtt um Galaconcert huet sech erausgestallt, dass de Versuch, ee Jugendensembel ze grënnen, ee volle Succès war.Ewéi de Jugendensembel am Joer 2015 gegrënnt ginn ass, ass et dorëms gaange, fir déi Jonk besser an der Fanfare Miedernach ze encadréieren.  No hirem éischten Optrëtt um Galaconcert huet sech erausgestallt, dass de Versuch, ee Jugendensembel ze grënnen, ee volle Succès war.

Firwat ass den Jugendensembel wichteg?

D’Roll vum Jugendensembel ass, datt Kanner a Jugendlecher, déi dee selwechten Hobby hunn, kënnen zesumme musizéieren a Spaass hunn. Duerch dat fréit Zesummespille kréien déi Jonk schonn eng bestëmmte Grondbasis an e gewëssenen Niveau. Den Iwwergank an déi grouss Musek fält da méi liicht.

D’Kanner an déi Jugendlech fänken zesumme mat anere Schüler un, liicht Stécker ze spillen, déi sech no hirem Niveau riichten. Doduerch fänke si un, sech un dat gemeinsamt Spillen ze gewinnen a sech un déi aner unzepassen. D’ Schüler kënnen an déi grouss Musek wiesselen wa si bestëmmte Kompetenzen erlaangt hunn.   

Sou funktionéiert eise Jugendensembel

Fir an eisem Jugendensembel matspiellen ze kënnen muss ee während zwee Joer en Instrumente-Cours ofgeschloss hunn.

D’Prouf fënnt zu Miedernach am Musekssall ee Mol an der Woch während enger Stonn statt. De genauen Dag gëtt ëmmer um Ufank vum Schouljoer festgeluecht, dëst bedéngt duerch de Schüler hier Coursen an der Museksschoul.

Eise Jugendensembel huet all Joer e puer Optrëtter, wou si eleng oder zesumme mat der grousser Musek optrieden. Dëst sinn ënnert anerem de Chrëschtconcert an de Galaconcert.

Sidd dir intresséiert an hutt Loscht bei eis matzemaachen? Da sidd dir häerzlech wëllkomm a kënnt Iech fir weider Informatioune gäre per Mail oder per Telefon mat eisem Sekretär a Verbindung setzen.

Memberen

Andrade Monteiro Ana Paula
Carvahlo Julia
Koch Lara
Scheuren Sylvie
Ury Yves
Zeihen Matthieu
Zeihen Sophie

Dirigent

Magaly Da Silva Ferreira