60 Joer Fanfare Medernach

Image
60 Joer Veräinsfeier vun der Fanfare Medernach

 

De Comité vun der Miedernacher Musek wollt dat 60- järegt Bestoe vun eiser Fanfare net ouni eng kleng Feier laanscht goe loossen, an duerfir hu mir all déi Memberen, déi emol zu Miedernach an der Musek waren, op eis Féier agelueden.

Wann e bedenkt, datt vun der Grënnung bis haut 60 Joer vergaange sënn, an datt do schéin an awer och manner schéin Zäiten derbäi waren, da kënne mir haut vun eiser Musek behaapten, dass se e gesonde Veräin ass, an eng gutt Zukunft huet. Wann e Veräi schonn sou laang bestoe konnt, ass dat net nëmmen de Verdéngscht vun eenzele Leit; nee, dozou hunn all déi Membere bäigedroen, déi mol an der Fanfare Medernach waren, oder nach sënn. Eis Virgänger hu Friichte geséit, a mir hunn haut d`Méiglechkeet se ze plécken. Wa mir weider a sou enger Kollegialitéit schaffen, kënne mer mat Optimismus an d`Zukunft kucken. Als President ass et eng Éier fir esou e Veräin an eiser Gemeng ze leeden.

 

 

Nico WELTER
President vun der Miedernacher Musek am Joer 1990