Aktivitéitsplang Saison 2018-2019

Theater

Samschdes, den 2. an 9. Febuar 2019 um 20.00 Auer zu Miedernach am Musekssall
Sonndes, den 3. an 10. Febuar 2019 um 17.00 Auer zu Miedernach am Musekssall

Auditioun

Donneschdes, den 4. Abrëll 2019 um 18.00Auer zu Miedernach am Musekssall 

Kommioun

Samschdes, den 27. Abrëll 2019 zu Miedernach

Hämmelsmarsch

Sonndes, den 5. Mee 2019 zu Miedernach

Galaconcert

Samschdes, den 18.Mee 2019 um 20.00 Auer zu Miedernach an der Soprtshaal
Sonndes
, den 12. Mee 2019 um 17.00 Auer zu Miedernach an der Sportshaal