CD

CD Galaconcert 2007 "Around the world"D'Fanfare Miedernach huet eng nei CD!
( 28.10.2007)


Dës ass bäi Geleeënheet vum Galaconcert 2007 zesummen mam formidablen Sänger Thierry Mersch opgeholl ginn.

Bestellen kann een des flott CD andém een 10- € op de Konto vun der "Fanfare Medernach a.s.b.l." iwwerweist:
BCEE LU92 0019 2900 0274 8000
mam Vermierk "CD 2007".


Hei kann Dir kurz ranlauschteren:

Track 2. - Indiana Jone Selection

Track 3. - African Symphony

Track 5. - A Klezmer Karnival

Track 7. - Pirates of Caribbean

 
Track 9. - Caravan

Track 12. - Sway

Track 13. - What a wonderful world

Track 14. - Love shine a light 

   

CD Galaconcert 2005 "That's Music"

Soliste: Karin Melchert

Direktioun: Yves Muller


Bestellen kann een des CD andeem een 10.- € op de Konto vun der "Fanfare Medernach a.s.b.l." iwwerweist:
BCEE LU92 0019 2900 0274 8000
mam Vermierk "CD 2005 That's Music".


Programm:
1. Ouverture to a new age
2.
The Bells of Notre Dame
3.
Don't cry for me Argentina from "Evita"
4.
Stevie Wonder Medley
5.
The girl from Ipanema
6.
Let me entertain you
7.
Oh when the Saints
8.
Can't take my eyes off you
9.
Langstrump Samba
10.
I will always love you from "Bodyguard"
11.
Junglebook II 

Hei kann Dir kurz ranlauschteren:

Track 3. - Don't cry for me Argentina from "Evita"

Track 4. - Stevie Wonder Medley

Track 7. - Oh when the Saints

Track 10. - I will always love you from "Bodyguard"


   

CD Galaconcert 2002 "Musicals"

Solisten :
Pascale SCHMIT-THILGEN, SOPRAN
René KNEIP, BARITON-BASS
Josiane WEGFAHRT-THEISSEN, MEZZO-SOPRAN/ALTO

Direktioun: Yves Muller

Bestellen kann een des CD andeem een 10.- € op de Konto vun der Fanfare Medernach iwwerweist:
BCEE LU92 0019 2900 0274 8000
mam Vermierk "CD Musicals".
Programm:
1.  Hey look me over   
2.  Les Misérables       
3. 
Elisabeth                   
4. 
Beauty And The Beast
5. 
The Phantom Of The Opera 
6. 
Hello Dolly              
7. 
Porgy And Bess       
8. 
Hair                         
9. 
Any Dream Will Do
10.
West Side Story          

Hei kann Dir kurz ranlauschteren:

Track 2. - Les Misérables

Track 3. - Elisabeth

Track 5. - The Phantom of the Opera

Track 6. - Hello Dolly


(C) 2006 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken