Comité

Comité "Fanfare Medernach a.s.b.l."De Comité haut:


President: Francis HOFFMANN
Sekretär: Jean-Paul SCHWEIGEN
Caissier: Michèle SCHALTZ-WEIRICH
Vize-President: Martine FLIES an Joël KIRTZ

Memberen: Bob BINTZ, Kay FANDEL, Sandy GOTTSCHALK, Christian PETRY, Andy STROTZ, Eugène UNSEN, Nathalie VANDEVOORDE, Bob WELTER, Guy WIESEN


 

De Comité am Jar 2005
bäi Gelegenheet vum 75ten Anniversaire:


v.l.n.r.
1. Rei: Christian Petry (2. Vize-President), Vic. Mollitor (Sekretär), Francis Hoffmann (President), Jeannot Wiesen (Caissier), Martine Flies (1. Vize-Presidentin)

2. Rei: Anja Schares, Monique Gengler-Flies, Maggy Stoos-Schweigen, Michèle Schaltz-Weirich
3. Rei: Raymond Diederich, Bob Bintz, Luc Dimmer, Jean-Paul Schweigen

et feelt op der Foto: Guy Wiesen  

(C) 2006 - Alle Rechte vorbehalten

Diese Seite drucken