Sie sind hier: Commande
Zurück zu: Buch 75.Jar
Allgemein: Sitemap Kontakt Impressum

Commande

[Abbildung]
Impressum:
Fanfare Miedernach
Erausgi vum Organisatiounscomité „75 Jar Miedernacher Musek“
ISBN: 2-87996-806-2

Koordinatioun a Layout: Vic. Mollitor
Deckel a Responsabel fir d’Photoën: Edmond Kirtz
Drock: Imprimerie Faber, Mersch
Copyright: ©2005 Fanfare Miedernach
Oplo: 720 BicherWann Dir eist Buch nach nët hut, an Iech awer fir d'Geschicht vum Duerf Miedernach an d'Geschicht vun der Miedernacher Musek interesséiert,

dann iwwerweist 30.- € op de Konto vun der Fanfare Medernach:
BCEE LU92 0019 2900 0274 8000

mam Vermierk "Buch 75-Anniversaire".
VIRWUERT

Vic. Mollitor
President vum Organisatiounscomité


„Nur wer die Vergangenheit kennt, hat eine Zukunft.“
No dësem Aussproch vum Wilhelm von Humboldt, dem bekannten däitsche Philosoph a Staatsmann, huet den Organisatiounscomité vun der 75-Jar- Feier versicht, vill Wëssenswäertes vun der Geschicht vun eisem Veräin a besonnesch och vun eisem Heemechtsduerf an dësem Buch hei nidderzeschreiwen.


Miedernach ka leider keng grouss Historiker a Schrëftsteller a senge Reien zielen, duerfir ass et wichtig, datt sech kulturschaffend Veräiner bereet fannen, fir déi lokal Geschicht ze dokumentéieren. Well dat, wat mir haut net nidderschreiwen, ass muer vläicht vergeess, a just dat duerf net geschéien!


D’Buch ass eng reng Eegeproduktioun, vun de Recherch bis zum Layout um PC, et ass keng Aarbecht vu Profien, duerfir entschëllegt, wa mol déi eng oder déi aner Saach net perfekt ass. Beim Plange vun de Veranstaltungen an eisem Jubiläumsjar, hu mer probéiert, e breetgefächerte Programm op d’Been ze stellen, an ech hoffen, datt e bäi Iech, léif Lieser, Uklang fënnt.


Ech wëll awer net verpassen, fir bäi dëser Geleeënheet alle Leit en décke Merci auszespriechen, déi an iergendenger Form zum Gelénge vun dësem Buch an eisem 75. Anniversaire bäigedroen hunn. Villmools merci alle Firmaen, alle Frënn, Bekannten an Onbekannte fir déi finanziell Ennerstëtzung. Ech versécheren Iech, datt mir dat ze schätzen wëssen.


Meng häerzlech Gratulatioun geet un d’Fanfare Miedernach, déi stolz hire 75. Anniversaire feiere kann. Vill Memberen hunn sech an de 75 Jar mat Läif a Séil fir de Veräin agesat, fir datt eis Musek haut esou do stoe kann, wéi se do steet. Net vergiess sinn eis Frënn, déi dës Welt fir ëmmer verlooss hunn. Gären erënneren ech mech un d’Margit, den Andy, de laange Jos, de Fësche Ren, d’Maryse, Tossing’s Batti, den Dostert Jäng, de Kisch Fränz, de Schuller Marcel an den Alf Albert, fir nëmmen déi verstuerwe Memberen ze nennen, mat deenen ech nach zesumme geschafft hunn.

An eiser heidiger Gesellschaft, wou den Individualismus an den Egoismus sech ëmmer méi ausbreeden, wäert et an Zukunft ëmmer méi schwéier gi fir dat op d’Kollektivitéit baséierend Veräinsliewen, wou e Minimum vun Flichtbewosstsinn a Bereetschaft, fir mat Verantwortung ze droen, verlaangt gëtt. Et gëtt awer keen Zweifel drun, datt Musek maachen d’Liewensqualitéit an d’Liewensfreed vun eise Kanner an engem ganz groussen Ausmooss beräichert. Ausserdeem ass se wichtig fir d’soziaalt Verhalen, d’Konzentratioun an d’Intelligenzentwécklung vun de Kanner. Vun engem Nouteblat spillen, verlaangt eng schnell a gläichzäitig Veraarbechtung vun enger grousser Informatiounsmass (Nouten, Takt, Tempo, Lautstäerkt), wou abstrakt a komplext Denken verlaangt gëtt. Bei kenger anerer Aktivitéit muss e Kand esou vill Entscheedunge gläichzäitig treffen a verschaffen.

Zesumme Musek maachen fuerdert an ënnerstëtzt d’Matenee- schaffen, vun engem aneren léieren, op deen anere lauschteren an zougoen, fir deen aneren do sinn an der gemeinsamer Verantwortung fir d’Gelénge vum Ganzen.

Well d’Roll vun engem Museksveräin an eiser heideger Gesellschaft am allgemengen ënnerschätzt gëtt, si mir all gefuerdert, dësem entgéintze- wierken, vum Politiker iwwert d’Léierpersonal vum Museksunterricht an der Primärschoul resp. dem Conservatoire, bis eis aktiv Musikanten. Esou wäert eis Musek, och a 25 Jar nach bäim Centenaire, mat Stolz op d’Geschicht vun der Fanfare kënnen zréckkucken an eis Kanner a Kandskanner wäerten och dann nach Spaass a Freed an der Miedernach Musek hunn.